DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Dernek Başkanı
Prof. Dr. Alaattin YILDIZ
Dernek Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Nurhan SEYAHİ
Dernek Genel Sekreteri
Prof. Dr. Elif ARI BAKIR
Dernek Saymanı
Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ
 
Prof. Dr. Mustafa ARICI
 
Prof. Dr. Özkan GÜNGÖR
 
Prof. Dr. Memnune Sena ULU

ASSOCIATION BOARD MEMBERS

President of the Association
Prof. Dr. Alaattin YILDIZ
Association Vice President
Prof. Dr. Nurhan SEYAHİ
Association General Secretary
Prof. Dr. Elif ARI BAKIR
Association Treasurer
Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ
 
Prof. Dr. Mustafa ARICI
 
Prof. Dr. Özkan GÜNGÖR
 
Prof. Dr. Memnune Sena ULU